Tack! 

Kvinnonamnet Pernilla kommer från det romerska släktnamnet Peronius. En äldre variant är Petronella. Namnet har använts i Sverige sedan 1500-talet.
Pernilla hade en popularitetstopp i början på 1970-talet då det hade en plats bland de 25 vanligaste namnen. 31 december 2005 fanns totalt 18 204 personer i Sverige med namnet Pernilla varav 13 102 med det som tilltalsnamn. År 2002 fick 88 flickor namnet, varav 14 fick det som tilltalsnamn
.


Flera kända Pernillor!


 
Nehe! Nu ska jag fira!